top of page

Termeni și condiții

Ne dorim ca întreaga ta experiență să fie plăcută și simplă. Pe site-ul www.izamob.ro, Termenii și Condițiile servesc ca un instrument care ne direcționează acțiunile pe parcursul Procesului de Vânzare.

CUMPĂRĂTOR

Persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă și este identificată drept „Client” în introducerea facturii.

VÂNZĂTOR

Următoarele informații despre magazinul Izamob se găsesc în secțiunea introductivă a facturii la rubrica „Furnizor”:

SERVICII ȘI BUNURI

Piesele de mobilier achiziționate de cumpărător, care corespund descrierii din cataloage și documentația producătorului, ale căror caracteristici au fost convenite de către cumpărător și menționate în comandă sau în factură, sunt reprezentative pentru fiecare produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează să fie furnizate sau oferite de VÂNZĂTOR CUMPARĂTORULUI.

IZA SRL

CIF RO14268411           RC J51/281/2001

Capital soc. 27 700 RON

CALARASI str. MIHAI VITEAZU nr. 9A jud. CALARASI

Telefon 0242 312152   Email izamob@yahoo.com

Banca RAIFFEISEN BANK LEI

RO94 RZBR 0000 0600 0277 3677

Banca RAIFFEISEN BANK EURO

RO32 RZBR 0000 0600 0958 6327

TREZORERIA CALARASI

RO40 TREZ 2015 069X XX00 0798

CONTRACT

O comandă validă, confirmata de către Vânzător.

MARASM SRL

CIF RO14067000           RC J51/173/2001

Capital soc. 200 RON

CALARASI str. PRELUNGIREA BUCURESTI nr. 251 BIS jud. CALARASI

Banca RAIFFEISEN BANK IBAN

RO58 RZBR 0000 0600 0260 2538

Procesul de vânzare pentru site-ul www.izamob.ro

Prin plasarea unei comenzi pe site prin intermediul formularului de contact, telefonic sau prin email la adresa izamobcalarasi@gmail.com, cumpărătorul este de acord cu modul în care vânzătorul comunică cu clienții (prin e-mail, SMS sau telefon).

Termenii comenzii vor fi pe deplin acceptați dacă vânzătorul confirmă în mod expres o comandă. Fără a fi nevoie de confirmarea de primire a cumpărătorului, acceptarea comenzii de către vânzător este considerată completă atunci când există o confirmare telefonică sau scrisă (e-mail, SMS) de la vânzător către cumpărător.

Doar după ce vânzătorul a confirmat starea stocului, prețul și specificațiile bunurilor și serviciilor solicitate de către cumpărător, comanda este considerată validă.

Acești termeni și condiții de vânzare, împreună cu certificatul de garanție furnizat de vânzător și factura fiscală, vor servi drept temei pentru contractul încheiat în lipsa unei declarații exprese contrare din partea vânzătorului.

Modalități de plată

În funcție de preferința clientului, prețul Contractului poate fi achitat în una din următoarele modalități: ordin de plată/transfer bancar pe baza facturii proforme furnizate de vânzător; sau ramburs la livrare, în numerar (plata se va face în lei conform prețului Contractului). Pentru comenzile online cu o valoare mai mare de 5.000 de lei pentru persoane juridice și 10.000 de lei pentru persoane fizice, opțiunea de plată ramburs în numerar la livrare nu este disponibilă.

Livrarea produselor

Livrarea se face fie prin intermediul unei echipe interne de livrare, fie printr-un serviciu de curierat extern, la adresa de livrare specificată de client în comandă. Livrarea va fi efectuată în termenul stabilit de Vânzător, în conformitate cu disponibilitatea comunicată Cumpărătorului la momentul plasării comenzii. Bunurile rămân în ambalajul original, sigilat, de la producător, pe parcursul transportului până la momentul livrării. Cu excepția produselor compuse dintr-o singură componentă, toate bunurile oferite de Vânzător sunt expediate demontate, în pachete, pentru a asigura transportul în siguranță.

Cumpărătorul este obligat să deschidă ambalajele și să examineze produsele din punct de vedere cantitativ și calitativ. Aceasta implică verificarea integrității ambalajelor fragile și a componentelor delicate ambalate (cum ar fi părțile din sticlă). La cererea cumpărătorului, vânzătorul trebuie să furnizeze diagrame și instrucțiuni de asamblare care să arate modul corect de utilizare și exploatare a bunurilor achiziționate.

Data estimată de finalizare a livrării va fi comunicată Cumpărătorului de către Vânzător. În situația în care producătorul sau alte părți (inclusiv, dar fără a se limita la autoritățile vamale, agenții vamali, transportatori etc.) modifică perioada de livrare, Vânzătorul trebuie să notifice imediat Cumpărătorul.

Dacă un produs sau serviciu nu mai este disponibil, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la această indisponibilitate, iar sumele plătite de Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil vor fi returnate în cel mult 30 de zile calendaristice. Termenele de livrare variază în funcție de produs și sunt cominicate Cumpărătoului prin email, SMS sau telefon pentru fiecare achiziție. Cu toate acestea, termenele de livrare pot fi modificate unilateral de către Vânzător în cazul în care sunt afectate de întârzieri în transport cauzate de evenimente ce nu țin de controlul Vânzătorului, de decizii luate de producători sau de acțiuni guvernamentale în procesul de transport, verificare, taxare sau livrare.

Garanție și Service

Vânzătorul asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate și identificarea oricăror defecte ascunse. În numele său, Vânzătorul declară că produsele vândute nu pun în pericol viața, sănătatea sau securitatea muncii, nu au efecte dăunătoare asupra mediului și sunt conforme cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea măsurilor pentru aplicarea uniformă a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de vânzare a produselor.

 

Vânzătorul este de acord să furnizeze produse în conformitate cu descrierea de pe site-ul https://www.izamob.ro/. Aceste produse trebuie să fie de tipul, cantitatea și calitatea corespunzătoare, să aibă funcționalitatea, compatibilitatea și interoperabilitatea necesare, precum și alte calități și caracteristici, cum ar fi durabilitatea, funcționalitatea, compatibilitatea și securitatea. Bunurile trebuie să fie adecvate scopului special pentru care cumpărătorul le dorește, scop pe care cumpărătorul este obligat să îl dezvăluie vânzătorului cel puțin în momentul semnării contractului și pe care vânzătorul îl acceptă.

În plus, produsul trebuie să îndeplinească scopurile pentru care va fi utilizat într-un mod compatibil cu alte produse similare și să se potrivească cu descrierea modelului care este vândut și să fie accesibil Cumpărătorului pentru inspecție și testare. Produsele sunt concepute pentru uz casnic. Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de asamblare și alte informații. Dacă un produs nu corespunde celei mai recente descrieri, acesta este considerat nefuncțional. Vânzătorul își asumă responsabilitatea în cazul în care există neconformități cu produsul pe o perioadă de doi ani, calculată de la data livrării, și numai dacă Cumpărătorul informează Vânzătorul cu privire la apariția neconformităților.

Cumpărătorul are dreptul să solicite o reducere de preț într-un termen rezonabil sau rezilierea contractului pentru acel anumit produs în cazul în care:

 • Vânzătorul nu a efectuat reparațiile sau înlocuirile necesare, sau Vânzătorul a refuzat să aducă bunurile în conformitate cu acordurile (Vânzătorul poate refuza să aducă bunurile în conformitate cu acordurile dacă reparațiile sau înlocuirile necesare sunt imposibile sau implică costuri neproporționate).

 • În pofida eforturilor depuse de Vânzător pentru a remedia neconformitatea, aceasta persistă.

 • Reducerea prețului sau rezilierea imediată a contractului sunt ambele soluții adecvate în cazul neconformităților.

 • Vânzătorul a comunicat că nu va putea aduce articolele la conformitate într-un interval de timp rezonabil sau fără a cauza Cumpărătorului dificultăți semnificative, sau aceasta este evidentă din circumstanțele cazului.

 

Înainte de a începe asamblarea, Cumpărătorul are obligația să informeze vânzătorul în cazul în care lipsesc componente din pachet. De asemenea, este necesar să păstreze intact conținutul pachetului în vederea înlocuirii și verificării ulterioare. În situația în care produsul a fost deteriorat sau în cazul în care instrucțiunile producătorului nu au fost urmate, Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru serviciile de manipulare, transport, asamblare și instalare furnizate de terți, precum și pentru orice consecințe asociate. De asemenea, vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru efectele utilizării sau întreținerii necorespunzătoare a produselor, ca rezultat al nerespectării instrucțiunilor producătorului.

Nu se va lua în considerare nicio neconformitate dacă Cumpărătorul a fost informat explicit în momentul încheierii contractului că anumite caracteristici ale mărfii nu corespund cerințelor obiective de conformitate și dacă Cumpărătorul a acceptat această situație în mod explicit și separat în momentul încheierii contractului. Cu excepția cazului în care prezumția este contrazisă sau dacă aceasta nu este în concordanță cu natura bunurilor sau a neconformității, orice neconformitate identificată în termen de un an de la data furnizării produselor se consideră că exista la momentul livrării.

Cumpărătorul recunoaște că produsele fabricate nu pot reproduce în mod identic materialele naturale, precum pielea, lemnul masiv sau furnirul, în ceea ce privește textura, nuanțele de culoare de pe diverse suprafețe și caracteristicile evidente ale materialului. De asemenea, cumpărătorul recunoaște că produsele din lemn masiv pot conține noduri sau crăpături minuscule datorită naturii lemnului, sau pot dezvolta mici fisuri în timp din cauza condițiilor de depozitare necorespunzătoare, cum ar fi umiditatea ridicată și temperaturile din afara intervalului de 18 până la 30 de grade Celsius. Aceste aspecte nu sunt considerate defecte ale produsului.

În cazul în care remedierea aleasă ar fi imposibilă sau dacă, în comparație cu altă soluție disponibilă, ar implica costuri disproporționate pentru Vânzător, inclusiv în raport cu valoarea bunurilor în cazul în care neconformitatea nu ar exista, cumpărătorul poate opta între reparare și înlocuire pentru aducerea bunurilor în conformitate.

Vânzătorul oferă o garanție de doi ani începând cu data livrării produsului pentru persoanele fizice si 1 an pentru persoanele juridice. În acest interval, dacă defectele nu sunt cauzate de Cumpărător, Vânzătorul va fi responsabil pentru efectuarea reparațiilor sau înlocuirilor necesare. Cumpărătorul are responsabilitatea de a inspecta mărfurile imediat după livrare pentru eventuale defecte cantitative sau calitative (cum ar fi cioburi, zgârieturi, coroziune, fire rupte, componente îndoite etc.) și de a notifica Vânzătorul cât mai curând posibil dacă astfel de probleme sunt depistate. Cumpărătorul acceptă pe deplin riscul spargerii mărfurilor sau al componentelor din sticlă, precum și riscul zgârierilor, după livrare.

 

Orice reclamație trebuie însoțită de certificatul de garanție și factura fiscală. În cazul în care un produs prezintă probleme de calitate în timpul perioadei de garanție și acestea nu sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și întreținere de către cumpărător, acesta are dreptul să solicite repararea sau înlocuirea gratuită a produsului. Vânzătorul va fi obligat să efectueze reparația sau înlocuirea în cel mult 15 zile calendaristice, într-un interval convenit de ambele părți, luând în considerare disponibilitatea producătorului și locația la care a fost fabricat produsul. Excepție face situația în care această acțiune este imposibilă (dacă, în această perioadă, nu se pot obține produse identice sau piese de schimb) sau disproporționată.

Aceeași garanție se aplică și produsului care a fost înlocuit. Dacă neconformitatea a fost remediată prin reparație, perioada de garanție de doi ani se prelungește cu durata în care produsul nu a funcționat, începând din momentul în care vânzătorul a fost notificat cu privire la neconformitate și se încheie atunci când produsul este într-o stare adecvată pentru utilizarea obișnuită.

Condițiile de utilizare a bunurilor achiziționate sunt specificate în certificatul de garanție corespunzător produsului.

Următoarele acțiuni sunt strict interzise pentru toate categoriile de produse:

 • Utilizarea obiectelor dure sau ascuțite pentru deschiderea pachetelor;

 • Tăierea sau zgârierea materialului;

 • Frecarea cu materiale abrazive (soluții de curățare) sau pe alte suprafețe;

 • Utilizarea sau depozitarea produselor în condiții de umiditate, la temperaturi sub zero sau în medii cu fluctuații de temperatură;

 • Plasarea produsului la o distanță mai mica de 1 metru față de sursele de căldură;

 • Utilizarea substanțelor chimice de curățare care conțin acizi, ulei, gaze, detergenți, solvenți chimici sau alcool; orice soluție trebuie testată mai întâi pe o mică suprafață ascunsă;

 • Umezirea produselor (curățarea corectă se face cu o cârpă ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun - 50%, apă -50% ,săpun lichid cu pH neutru - apoi ștergerea imediată cu o cârpă uscată);

 • Utilizarea mobilierului în alte scopuri decât cel pentru care a fost destinat.

 

De asemenea, se menționează următoarele instrucțiuni pentru utilizarea și îngrijirea tapițeriei de pe mobilierul tapițat: Evitați sărirea, aruncarea, așezarea pe brațe, tragerea de perne și împingerea canapelei, în schimb, ridicați mobilierul de la baza sa pentru a-i prelungi durata de viață.

Pentru pielea mobilierului:

 • Hidratarea pielii la fiecare două luni cu tratamente specifice care au fost testate în prealabil;

 • Ștergerea canapelei o dată pe săptămână cu o cârpă uscată și moale;

 • Evitarea expunerii la lumina directă a soarelui;

 • Menținerea produsului în limite normale de umiditate și temperatură;

 • Curățarea fără frecare după utilizarea soluției de curățare;

 • Ștergerea urmelor de murdărie, lichide și grăsime corporală mai întâi cu o cârpă uscată, apoi cu soluția menționată anterior;

 

Pentru tapițeria din stofă:

 • Tapițeria și husele din stofă pot fi curățate chimic doar în spații specializate;

 • Petele de gumă de mestecat pot fi îndepărtate prin frecarea lor cu cuburi de gheață învelite într-o pungă de nailon.

Legea aplicabilă

Proprietarul site-ului http://www.izamob.ro este S.C. IZA SRL, o afacere românească cu sediul în Strada Mihai Viteazu nr. 9A, Călărași, jud. Călărași, nr. telefon: 0242 312 152, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J51/281/2001, și codul de identificare fiscală RO 14268411. Aceșta pot fi contactaț prin email la izamobcalarasi@gmail.com.

Suntem disponibili pentru a vă răspunde la întrebări prin telefon la numărul 0725 812 477, de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00, referitor la procesul de vânzare sau despre produsele și serviciile Izamob disponibile online.

Utilizarea site-ului http://www.izamob.ro sau a oricărui alt serviciu sau produs pus la dispoziție presupune că ați citit, înțeles și acceptat în totalitate termenii și condițiile de utilizare a site-ului. Site-ul http://www.izamob.ro operează în conformitate cu legislația română.

S.C. IZA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a menține informațiile de pe site exacte. Compania recunoaște că unele detalii, cum ar fi prețul, pot suferi schimbări fără notificare sau pot conține erori tehnice, având în vedere potențialul de erori în aceste informații și că imaginea produsului are doar scop informativ.

De asemenea, părți din descrierile produselor pot, din când în când, lipsi din cauza restricțiilor de spațiu și a structurii informațiilor, dar compania depune eforturi pentru a furniza cele mai relevante informații. Dacă găsiți erori sau informații incorecte, vă rugăm să ne contactați la adresa de email izamobcalarasi@gmail.com. Ne cerem scuze pentru orice inconveniență.

În ceea ce privește CONTRACTUL, se aplică legislația României. Orice neînțelegeri dintre Vânzător și Cumpărător vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Călărași.

bottom of page